Hornslet Skole

Vi har i samarbejde med Hornslet Skole testet læringszoner i to elevgrupper på 5. årgang i skoleåret 2022/2023. Vi har efterfølgede indrettet fem rum til elevgrupper på nuværende 3. årgang. Hornslet Skole har valgt at indrette med bestemte farver til bestemte møbler i bestemte områder i læringsrummet. Der udnytter nogle af de to-mandsborde, som skolen allerede har indkøbt. Det er godt for miljøet og det har ikke den store indflydelse på børnenes oplevelse af rummene.

Kontakt os helt uforpligtende