RUM FOR LÆRING

Et fleksibelt rum med mange forskellige opstillinger giver elever/studerende et vigtigt medansvar, når undervisningens form løbende vælges.

Prikker

Potentialet er stort ved at udvikle de fysiske rammer, så de understøtter skolens pædagogiske vision.

Rum for Læring

"Rum for Læring" er udviklet af Ella Jørgensen fra VIA University College i Aarhus. Konceptet ansporer undervisere og elever til at bruge forskellige opstillinger til forskellige læringsaktiviteter. En klassediskussion bliver bare meget bedre i en rundkreds uden hierarki.

Rum for Læring passer perfekt til udskoling, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og højere læreanstalter.

Bordene er højdejusterbare, så eleverne både kan stå og sidde ned. Stolene stables ved væggen og kan transporteres på vogne.

Eleverne bliver med "Rum for Læring" medskabere af den gode undervisning. Mange skoleelever mister motivation i deres skoleforløb. "Rum for Læring" kan være et af svarene på elevernes manglende motivation.

Der kan skiftes mellem alle opstillinger på under to minutter.

SE VIDEO

RUM FOR LÆRING - Opstillinger

Det tager aldrig mere end 2 min at ændre opstillingen i undervisningen.

1 Stole I Kreds
2
3
4
5
6
7
8
9

Fleksible møbler som passer til RUM FOR LÆRING

Kontakt os helt uforpligtende