Learnometer

Learnometer er et revolutionerende produkt med et stort potentiale på alle skoler. Den måler CO2, kemikalier (TVOCs), støvpartikler, temperatur, luftfugtighed, lys (lux) og støj (decibel). Den lille firkantede boks kan bruges i mange skolesammenhænge:

  • Et skoleprojekt om læringsmiljø
  • STEM-aktiviteter
  • Kortlægning af det fysiske arbejdsmiljø på skolen. Færre synsninger og flere objektive data
  • Kortlægning af forskellige afdelinger bygget i forskellige tidsperioder. Der vil være meget forskellige målinger alt efter hvornår en del af skolen er bygget
  • Kortlægning af en kommunes bygningsmasse. Hvor skal der satses og hvordan?
  • Hvornår er en ny bygning klar til at medarbejdere og elever flytter ind? TVOC´s er et stort problem i nye bygninger og det er vigtigt at de “gasser af” inden ibrugtagning.

Alle skoler kan spare tid, når det kommer til udviklingen af det fysiske arbejdsmiljø og det fysiske læringsmiljø. Alle data opsamlet af Learnometer kan printes, ses på grafer eller eksporteres som csv-filer.

Kontakt os på 29398272 eller lars@envfl.com for at høre mere om Learnometer

 

Video

Ønsker du at købe et produkt? Kontakt os helt uforpligtende.