Nutidens børn i fremtidens skole

Læringszoner har et stort potentiale og den rigtige skoleindretning booster børns læringsresultater og trivsel.

 

 

 

"Vores zoneinddelte læringsrum giver børnene medbestemmelse på deres arbejdsform. Vi har nu møblerne i stort set alle lokaler, og børnene er vilde med dem. De er supergode til at mærke efter, hvilken arbejdsform forskellige skoleopgaver kalder på."

Malene Egeris Larsen, skoleleder, Arnborg og Kølkær Skole & Dagtilbud

 

 

LÆRINGSZONER

De fysiske rammers understøttende effekt på læring og trivsel anerkendes bredt og de skoler, som udvikler deres fysiske læringsrum øger mærkbart elevernes resultater. Det er dog ikke alt nyt og anderledes som virker efter hensigten. Vores bud på et varieret læringsrum er gennemtestet og den indsamlede data har dannet baggrund for udviklingen af vores bestemte indretning.

 

Nudging guider børn til at træffe gode beslutninger og vi kan med mere end 90% sandsynlighed sætte et nyt skoleprojekt i gang, som evalueres positivt af både elever og medarbejdere.

 

Klasserumsledelse er vigtigt når et professionelt læringsfællesskab skal fungere. Hvis I så oveni skruer op for nudging/adfærdsdesign, så vil antallet af børn som oplever succes i skolen stige.

 

(Hold markøren over cirklerne i de enkelte zoner på billedet, for at læse mere...)

Zoneopdeltklasselokale Ny Mobil
Stillezone

Eleverne arbejder alene og stille

Allezone

Elevgruppen er samlet i en enhed

Gruppezone

Eleverne arbejder sammen i grupper

Feedbackzone

Eleverne kan få feedback og hjælp af læreren

VISUELLE OG FYSISKE ZONER SOM BØRN FORSTÅR

Læringszoner er synlige og fysiske områder, som defineres med ikoner og bestemte farver på polstringen, stole og bordplader.

 

(Hover over billederne, for at se et alternativt design)

Eleverne arbejder alene og stille

Eleverne arbejder sammen i grupper

Elevgruppen er samlet

Feedback og hjælp fra læreren

Pil

LÆRINGSZONER VIRKER

I et læringsrum i zoner kan mere end 90% af børnene enten selv eller i samarbejde med deres lærer træffe beslutninger om, hvor og hvordan de arbejder. Kun op til 10%  af børnene har brug for at læreren træffer beslutningerne. Vores data viser, at det traditionelle klasserum langt fra dækker alle børns behov.

 

I et læringsrum i zoner arbejder børnene alene, flere sammen, alle sammen eller sammen med deres lærer/pædagog. Vi har valgt præcist fire forskellige læringszoner i forskellige farver, fordi børn forstår dem og fordi de tilsammen passer til næsten alle læringsaktiviteter. Zonerne er ikke bundet op på undervisningens indhold.

 

Børn trives bedre, hvis de skifter arbejdsstillinger mange gange i løbet af dagen. Børn finder ro i en ny arbejdsstilling. Vi har ergoterapeuters ord for, at det er langt bedre for børn end faste pladser.

DET 21. ÅRHUNDREDES LÆRING

Her ses de seks kompetencer som børn får brug for på fremtidens arbejdsmarked.

Kollabroration
Problemløsning
Videnskonstruktion
Kommunikation
Selvevaluering
It
Pil

MELLEMFORMER

KL (Kommunernes Landsforening) definerer "Mellemformer" som tilbud til børn med særlige behov mellem almen og specialtilbud. Der er mange delelementer i begrebet Mellemformer og det er en kompliceret og lang proces på en skole.  En af de delelementer er det fysiske læringsrum, som skal tilgodese alle børns mangesidede behov. Vi har et klart og veldefineret koncept for det nære læringsrum (klasselokaler), som understøtter alle elevers læring og trivsel.

 

DISRUPTION

Disruption er både en skabende og destruktiv proces. På den baggrund er der ikke tale om et nyt ord for innovation. Når et eksisterende marked, en teknologi eller en hel branche disruptes, så skabes der noget som er mere værdifuldt og effektivt. Udfordringen er at det ofte også ødelægger det eksisterende, hvis ikke forandringen omfavnes. Det er vigtigt at børn lærer og vedligeholder evnen til at omfavne forandringer og at arbejde innovativt. Det ses desværre ofte, at små børn er fantastisk dygtige til det, men at en stor del af dem mister evnen hen ad vejen i skoleforløbet.

Indretningen af læringsrummet er en vigtig del af løsningen på elevers manglende motivation for skolearbejde. F.eks. lægger et læringsrum i zoner op til flere, men kortere læreroplæg og mere "hands on" læring.

Den eneste konstant i samfundet lige nu er forandring, og i skolen skal børn lære at være medskabere af forandring. Det forventes, at op mod 2/3 af de jobs, skoleelever skal bestride i fremtiden, ikke eksisterer lige nu. Børn, som har styr på det 21. århundredes kompetencer, kommer til at stå stærkere.

Skoler skal skabe et miljø, hvor designprocesser, teknologiforståelse og skabertrang på tværs af skolens fag går hånd i hånd med faglige færdigheder. Når vi indretter læringsrummet i læringszoner med indbygget nudging, så medvirker det til at bringe elever i flow, så de lærer, husker og trives bedre.

HVAD KENDETEGNER ET FLEKSIBELT LÆRINGSRUM?

 • 1

  Det passer til mange forskellige læringsaktiviteter

 • 2

  Det giver mulighed for bevægelse

 • 3

  Det giver større variation i forhold til gruppedannelse

 • 4

  Det understøtter børnenes sociale kompetencer

 • 5

  Det understøtter børnenes læring

 • 6

  Det gør integration af teknologi lettere i undervisningen

Pil

ET KOMPLET MØBELSYSTEM

Vores skolemøbler er bygget op omkring metalrammer, som er hurtige og lette at samle eller skille ad. Rammerne kan ligge eller stå, og de kan sættes sammen med beslag på flere forskellige måder. Det betyder at møblerne kan bygges i den størrelse skoler ønsker både i bredden og i dybden.

 

Vores modulopbyggede skolemøbelsystem er det første i verden og derfor har vi søgt patent på det. Materialerne er de bedste, det består af meget få varenumre og det er muligt at ombygge eksisterende møbler og bygge til.

 

Alle vores møbler samles på skolen og derfor er vores transport hele vejen fra produktion til samling langt mere bæredygtig end de mere traditionelle skolemøbler. Det er godt for miljøet og godt for samarbejdet mellem jer som skole og os som producent. I ser møbeldelene inden de samles og kan, hvis I har lyst, lære hvordan de samles. Det betyder at I efterfølgende selv kan skille produkterne ad og bygge til, hvis f.eks. elevgruppen vokser.

 

Hos os er det altid muligt at teste et læringsrum til en elevgruppe og en medarbejdergruppe og vi finder altid en god model for det. Det er vigtigt, at I finder det rigtige inden I investerer i nye læringsrum.