Nutidens børn i fremtidens skole

Læringszoner har et stort potentiale og den rigtige skoleindretning booster børns læringsresultater og trivsel.

 

"Vores nye zoneinddelte læringsrum fra "Environment for Learning" giver børnene medbestemmelse på deres arbejdsform. Vi har nu møblerne i stort set alle lokaler, og børnene er vilde med dem. De er nu supergode til at mærke efter, hvilken arbejdsform forskellige skoleopgaver kalder på."

Malene Egeris Larsen, skoleleder, Læringscenter Syd i Herning

Indretning i læringszoner

Anerkendelsen af rummets og de fysiske rammers understøttende effekt på læring og trivsel er støt stigende. De skoler som sætter gang i den rigtige udvikling øger mærkbart elevernes resultater.

Nudging guider børn til at træffe gode beslutninger og vi kan med mere end 90% sandsynlighed sætte et nyt skoleprojekt i gang, som evalueres positivt af både elever og medarbejdere.

Klasserumsledelse er vigtigt når et professionelt læringsfællesskab skal fungere. Hvis I så oveni skruer op for nudging/adfærdsdesign, så vil antallet af børn som oplever succes i skolen stige.

(Hold markøren over cirklerne i de enkelte zoner på billedet, for at læse mere...)

Zoneopdeltklasselokale Ny Mobil
Stillezone

Eleverne arbejder alene og stille

Allezone

Elevgruppen er samlet i en enhed

Gruppezone

Eleverne arbejder sammen i grupper

Feedbackzone

Eleverne kan få feedback og hjælp af læreren

Visuelle og fysiske zoner som alle børn forstår

Læringszoner er synlige og fysiske områder, som defineres med ikoner og bestemte farver på polstringen, stole og bordplader. Det er selvfølgelig også muligt at bygge et læringsrum helt frit efter jeres individuelle ønsker.

(Hover over billederne, for at se et alternativt design)

Eleverne arbejder alene og stille

Eleverne arbejder sammen i grupper

Elevgruppen er samlet

Feedback og hjælp fra læreren

Pil

Læringszoner virker

VI har testet vores læringszoner mange steder med stor succes. Mere end 90% af børnene kan enten selv eller i samarbejde med deres lærer træffe beslutninger om, hvor og hvordan de arbejder i et læringsrum i zoner. Kun ca. 10%  af børnene har brug for at læreren træffer beslutningerne. Hvis nogle få af børnene har brug for deres egen arbejdeplads, så er det ret let at etablere sådanne pladser i efter Stillezonen eller i Gruppezonen. Vores indsamlede data viser, at det traditionelle klasserum langt fra dækker alles behov.

 

I vores læringszoner arbejder børnene alene, flere sammen, alle sammen eller sammen med deres lærer/pædagog. Vi har valgt præcist de fire læringszoner, fordi børn forstår dem og fordi de tilsammen passer til næsten alle læringsaktiviteter i elevernes nærmiljø. Zonerne er ikke bundet op på undervisningens indhold.

 

I et traditionelt undervisningslokale er det meste ens. Ens stole og ens borde. Desuden defineres rummet ofte meget forskelligt af lærerne både i forhold til undervisningens indhold og den enkelte undervisers preferencer. Mange børn fungerer godt med den forskellighed, men en del gør ikke. Coronaperioden har vist os, at en mere præcis struktur i skolen er godt for mange børn.

 

Børn trives bedre, hvis de skifter arbejdsstillinger mange gange i løbet af dagen. Det er ikke overraskende og det har vi vidst i mange år. Børn finder ro i en ny arbejdsstilling og derfor skal de ikke længere sidde mange timer på den samme stol ved det samme bord. Vi har rådført os hos ergoterapeuter, som har observeret elevgrupper i zoneinddelte læringsrum. De siger samstemmende, at det er langt bedre for børnene, at de både kan sidde, stå og ligge ned.

Det 21. århundredes læring

Vi ser de følgende seks kompetencer som vigtige for børns dannelse og som afgørende for deres succes på fremtidens arbejdsmarked. Det 21 århundredes læring er internationalt anerkendt måde at vurdere de kompetencer børn skal udvikle for at stå stærkest.

Kollabroration
Problemløsning
Videnskonstruktion
Kommunikation
Selvevaluering
It
Pil

Mellemformer

KL (Kommunernes Landsforening) definerer "Mellemformer" som tilbud til børn med særlige behov mellem almen og specialtilbud. Der er mange delelementer i begrebet Mellemformer og det er en kompliceret og lang proces på en skole.  En af de delelementer er det fysiske læringsrum, som skal tilgodese alle børns mangesidede behov. Vi beskæftiger os med at udvikle bud på den bedste fysiske skoleindretning og vores mål er at understøtte alle elevers læring og trivsel. De specialpædagogiske tiltag tilgodeser ikke kun børn med særlige behov - de tilgodeser alle børn. Det samme gælder det fysiske læringsrum. Ved at ændre på den fysiske indretning i elevernes nærmiljø, så ændres den læring/ adfærd, der sker i læringsrummet. Det vi ønsker at se mere af  forstørres.

 

Disruption, digitalisering og robotteknologi

Disruption er både en skabende og destruktiv proces. På den baggrund er der ikke tale om et nyt ord for innovation. Når et eksisterende marked, en teknologi eller en hel branche disruptes, så skabes der noget som er mere værdifuldt og effektivt. Udfordringen er at det ofte også ødelægger det eksisterende, hvis ikke forandringen omfavnes. Det er vigtigt at børn lærer og vedligeholder evnen til at omfavne forandringer og at arbejde innovativt. Det ses desværre ofte, at små børn er fantastisk dygtige til det, men at en stor del af dem mister evnen hen ad vejen i skoleforløbet. Indretningen af læringsrummet er en vigtig del af løsningen på elevers manglende motivation for skolearbejde. F.eks. lægger et læringsrum i zoner op til flere, men kortere læreroplæg og mere "hands on" læring. Det er vigtigt, når nu vi ønsker at motivere alle børn i undervisningen.

Den eneste konstant i samfundet lige nu er forandring, og i skolen skal børn lære at være medskabere af forandring. Det forventes, at op mod 2/3 af de jobs, skoleelever skal bestride i fremtiden, ikke eksisterer lige nu. Udviklingen af nye produkter og services sker meget hurtigt, og en del af dem undergraver eller nedbryder eksisterende branchers forretningsmodeller. Det betyder, at børn, som har styr på det 21. århundredes kompetencer, kommer til at stå stærkere.

Skoler skal skabe et miljø, hvor designprocesser, teknologiforståelse og skabertrang på tværs af skolens fag går hånd i hånd med faglige færdigheder. Når vi indretter læringsrummet i læringszoner med indbygget nudging, så medvirker det til at bringe elever i flow, så de lærer, husker og trives bedre.

Hvad kendetegner et fleksibelt læringsrum?

 • 1

  Det passer til mange forskellige læringsaktiviteter

 • 2

  Det giver mulighed for bevægelse

 • 3

  Det giver større variation i forhold til gruppedannelse

 • 4

  Det understøtter børnenes sociale kompetencer

 • 5

  Det understøtter børnenes læring

 • 6

  Det gør integration af teknologi lettere i undervisningen

Pil

Et komplet møbelsystem

Vores skolemøbler er bygget op omkring metalrammer, som er hurtige og lette at samle eller skille ad. Rammerne kan ligge eller stå, og de kan sættes sammen med beslag på flere forskellige måder. Det betyder at møblerne kan bygges i den størrelse skoler ønsker både i bredden og i dybden.

 

Vores modulopbyggede skolemøbelsystem er det første i verden og derfor har vi søgt patent på det. Materialerne er de bedste, det består af meget få varenumre og det er muligt at ombygge eksisterende møbler og bygge til.

 

Alle vores møbler samles på skolen og derfor er vores transport hele vejen fra produktion til samling langt mere bæredygtig end de mere traditionelle skolemøbler. Det er godt for miljøet og godt for samarbejdet mellem jer som skole og os som producent. I ser møbeldelene inden de samles og kan, hvis I har lyst, lære hvordan de samles. Det betyder at I efterfølgende selv kan skille produkterne ad og bygge til, hvis f.eks. elevgruppen vokser.

 

Hos os er det altid muligt at teste et læringsrum til en elevgruppe og en medarbejdergruppe. Det er vigtigt, at I finder det rigtige inden I investerer i nye læringsrum.