Test et læringsrum

Hvis I vælger at teste et af vores læringsrum, så trækkes testperiodens pris fra et efterfølgende køb. Hvis I efter testperioden ikke vælger at købe, så er I kommet et stort skridt videre i jeres søgen efter den bedste indretning og I kan aflevere inventaret til os igen. Det giver en stor sikkerhed, som betyder at I trygt kan teste, om læringszoner eller Rum for Læring" er noget for jeres skole.

Vi har lavet en lang række tests på skoler rundt om i Danmark. De fleste af dem har været på 4 - 6 mdr. og har bestået af møder med skoleledelsen, møder med medarbejderne, opstilling af møbler, intro for elever og medarbejdere og en afsluttende spørgeskemaundersøgelse. Succesraten på vores testprojekter er på over 90%. Vores erfaring med de mange projekter har gjort, at både elevers og medarbejderes tilbagemeldinger er positive. F.eks. mener 88% af medarbejderne, at deres arbejdsmiljø er blevet bedre eller meget bedre. Det smitter uden tvivl af på eleverne dagligdag og det bekræftes af vores undersøgelser blandt eleverne.

Skoleudvikling og samarbejde

Vi samarbejder med arkitekter, skoleforvaltninger, enkelte skoler eller skolefællesskaber, om udviklingen af læringsrum. Incitamentet er at skabe bedre læring og trivsel overalt, hvor der foregår undervisning af børn, unge og voksne. Der er ikke sket ret meget med måden vi indretter skoler på de seneste 100 år. Vi er stadigvæk overvejende i rum med borde og stole. Der er intet galt med stole og borde, og de er til en vis grad fleksible. Tiden kalder dog på andre måder at indrette læringsrummet på, hvor borde og stole kun er en del af løsningen.

Vi anbefaler et testforløb, hvis I som skole står overfor en større ombygning, renovering, tilbygning eller et nybyggeri. Det er meget værdifuldt at teste en skoles indretning inden der købes stort ind og det er vigtigt at medarbejderne kommer med i overvejelserne om skolens indretning.

 

Elevernes motivation

Elevernes indflydelse på indholdet i undervisningen er generelt set mindre i dag end for 30 år siden. Det er baggrunden for, at vi er begyndt at interessere os meget for elevernes arbejdsform. Hvis eleverne får medindflydelse for arbejdsformen, så bidrager det positivt til deres trivsel.

 

Når en skole sætter en test i gang, så bliver vigtig viden en del af organisationen. Det gælder også hvis skolen vælger at uddanne en vejleder i læringsrum. I er sikre på at vinde med et testforløb. I bliver klogere på, hvordan jeres skole skal indrettes fremad og I kan komme af med møblerne, hvis ikke I synes de passer.

Kontakt os helt uforpligtende, for at høre mere om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle jeres læringsrum