Test et læringsrum

Hvis I vælger at teste et af vores læringsrum, så trækkes testperiodens pris fra et efterfølgende køb. Hvis I efter testperioden ikke vælger at købe, så er I kommet et stort skridt videre i jeres søgen efter den bedste indretning og I kan aflevere inventaret til os igen. Det giver en stor sikkerhed, som betyder at I trygt kan teste, om læringszoner eller Rum for Læring" er noget for jeres skole.

Vi har lavet en lang række tests på skoler rundt om i Danmark. Succesraten på vores testprojekter er på over 90%. Vores erfaring med de mange projekter har gjort, at både elevers og medarbejderes tilbagemeldinger er positive. F.eks. mener 88% af medarbejderne, at deres arbejdsmiljø er blevet bedre eller meget bedre. Det smitter uden tvivl af på eleverne dagligdag og det bekræftes af vores undersøgelser blandt eleverne.

Skoleudvikling og samarbejde

Vi samarbejder med alle om udviklingen af læringsrum. Incitamentet er at skabe bedre læring og trivsel overalt, hvor der foregår undervisning af børn, unge og voksne. Der er ikke sket ret meget med måden vi indretter skoler på de seneste 100 år. Vi er stadigvæk overvejende i rum med borde og stole. Der er intet galt med stole og borde, og de er til en vis grad fleksible. Tiden kalder dog på en anden indretning af læringsrummet, hvor borde og stole kun er en del af løsningen.

 

Vi anbefaler et testforløb, hvis I som skole står overfor en større ombygning, renovering, tilbygning eller et nybyggeri. Det er meget værdifuldt at teste en skoles indretning inden der købes stort ind og det er vigtigt, at medarbejdere og elever kommer med i overvejelserne.

 

Elevernes motivation

Det er vigtigt at give elever indflydelse på deres skolegang. Vi har valgt at tage fat på arbejdsformen. I et læringsrum i zoner eller en indretning med "Rum for Læring" har eleverne indflydelse på hvor de gerne vil arbejde og hvordan. Der er ingen tvivl om, at det virker motiverende.

 

 

 

 

Kontakt os helt uforpligtende, for at høre mere om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle jeres læringsrum