EVIDENS

Vi udvikler læringsrum gennem spørgeskemaer, som både elever og medarbejdere udfylder. Vi bruger den opsamlede data til at fintune møblernes størrelse, materialer, farver, deres antal  og deres placering i rummet. Vi er nået dertil, hvor vi ikke længere bliver overrasket over ny data og det betyder, at vi kan sætte læringsrum i zoner igang i nye børnegrupper uden bekymring for, om rummene virker efter hensigten. Børnenes trivsel stiger nærmest øjeblikkeligt og det ses tydeligt i den data vi indsamler.

 

Når det kommer til børnenes læring, så er det en mere kompliceret størrelse. F.eks. spiller den enkelte medarbejders relation til både elevgruppen og til det enkelte barn en stor rolle og vi har vanskeligt ved f.eks. at isolere læringsrummets betydning for børnenes læring uden at se på andre faktorer. Der er dog meget som tyder på, at børn lærer mere og bedre hvis de trives i skolen og den del kan vi som sagt påvise i den efterhånden store mængde data vi har indsamlet.

 

En undersøgelse fra to børnegrupper fra en 4. årgang. klik her

SKOLEUDVIKLING

Vi samarbejder med alle om udviklingen af læringsrum. Incitamentet er at skabe bedre læring og trivsel overalt, hvor der foregår undervisning af børn, unge og voksne. Der er ikke sket ret meget med måden vi indretter skoler på de seneste 100 år. Vi er stadigvæk overvejende i rum med borde og stole. Der er intet galt med stole og borde, og de er til en vis grad fleksible. Tiden kalder dog på en anden indretning af læringsrummet, hvor borde og stole kun er en del af løsningen.

 

Polstring og blødere møbler kan noget i skolesammenhæng - specielt hvis møblerne understøtter skolens pædagogik.

 

BØRNS MOTIVATION

Det er vigtigt at give elever indflydelse på deres skolegang. Vi har valgt at tage fat på arbejdsformen. I et læringsrum i zoner eller en indretning med "Rum for Læring" har eleverne indflydelse på hvor de gerne vil arbejde og hvordan. Der er ingen tvivl om, at det virker motiverende.

 

 

 

 

Kontakt os helt uforpligtende og hør om, hvordan vi sammen kan udvikle jeres læringsrum