Test et læringsrum

Vi har lavet en række tests på skoler rundt i Danmark. De fleste af dem har været på 4 - 6 mdr. og har bestået af møder med skoleledelsen, møder med medarbejderne, opstilling af møbler, intro for elever og medarbejdere og en afsluttende spørgeskemaundersøgelse. Succesraten på vores testprojekter er på over 90%.

Skoleudvikling og samarbejde

Vi samarbejder med arkitekter, skoleforvaltninger, enkelte skoler eller skolefællesskaber om udviklingen af læringsrum. Incitamentet er at skabe bedre læring og trivsel overalt, hvor der foregår undervisning af børn, unge og voksne. Der er ikke sket ret meget med måden vi indretter skoler på de seneste 100 år. Vi er stadigvæk overvejende i rum med borde og stole. Der er intet galt med stole og borde, og de er til en vis grad fleksible. Tiden kalder dog på andre måder at indrette læringsrummet på, hvor borde og stole kun er en del af løsningen.

Elevernes motivation

Elevernes indflydelse på indholdet i undervisningen er generelt set mindre i dag end for 30 år siden. Det er baggrunden for, at vi er begyndt at interessere os meget for elevernes arbejdsform. Hvis eleverne får medindflydelse for arbejdsformen, så vil det bidrage positivt til deres trivsel.

 

Når en skole sætter en test i gang, så bliver vigtig viden en del af organisationen. Det gælder også hvis skolen vælger at uddanne en vejleder i læringsrum. I er sikre på at vinde med et testforløb. I bliver klogere på, hvordan jeres skole skal indrettes fremad og I kan komme af med møblerne, hvis ikke I synes de passer.

Kontakt os helt uforpligtende, for at høre mere om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle jeres læringsrum