Knudsøskolen

Knudsøskolen

Indretning af Knudsøskolens 6. årgangslokale. Læringszoner: Stillezone, Gruppezone, Allezone og Feedbackzone.

Kontakt os helt uforpligtende