Sinding Skole

Herning Kommune

Skoleleder Majbritt Larsen udtaler:

I foråret 2020 valgte vi at teste et nyt læringsrum indrettet i læringszoner på vores 1./2. årgang. Vi oplevede det som et godt testforløb, hvor vi efter at børnene og vi voksne havde vænnet os til indretningen, fik meget positive tilbagemeldinger fra børnene. Op til sommerferien 2020 valgte vi at at købe alle møblerne til 1./2. årgang. Skolens ansatte har efterfølgende ønsket at prioritere den nye indretning også på 3./4. årgang, så i august 2020 valgte vi at købte et nyt læringsrum til dem. Vi har fået endnu mere præcise farvekoordinerede møbler, som vi også er meget glade for. Vi har oplevet den nye indretning som skelsættende og vi har flere børn, som har fået en helt anden oplevelse af at gå i skole. De beskriver det som en før og efter oplevelse. Vi har som medarbejdergruppe også skærpet vores fokus på “Allezonen” (trappen). Vi er mere opmærksomme på, hvor lang tid vi samler børnene og det bidrager også til deres øgede trivsel. Vi er stolte af, at vi har været med til at udvikle og teste skolemøblerne og vi anbefaler klart andre skoler til at gå i gang med et testforløb. Det er en stor beslutning at ændre skolens indretning og uden et testforløb havde vi nok ikke valgt at gå i gang.”

Kontakt os helt uforpligtende