Vejen til et bedre læringsrum i skolen

Fra passiv og stillesiddende undervisning til aktiv og involverende

Af: Lars Engeborg, Environment for Learning

Pil

Rundt om i verden bevæger undervisning sig væk fra at være passiv og stillesiddende til at være langt mere aktiv og involverende. Man kan også sige at fokus flytter sig fra et reproducerende fagligt indhold med få arbejdsformer til en undersøgende vinkel med mange arbejdsformer. Den udvikling er der ikke mange som stiller spørgsmålstegn ved og den er anerkendt af de fleste skolefolk verden over. Selv lande som Kina og Indien eksperimenterer med undervisningens form, indhold og alternative indretninger af læringsrummet. Når vi så ser på skolers læringsrum i Danmark, så er de i overvejende grad ikke fulgt med udviklingen af undervisningens indhold. Skoler er videnstunge og størstedelen af deres ressourcer øremærkes til løn. Det efterlader ikke meget til udviklingen og etableringen af læringsrum, som af den grund oftest indeholder stole og skoleborde med en fast plads til alle elever. Sådan har læringsrummet set ud i flere hundrede år. Stole og borde kan placeres på utallige måder og er på den måde fleksible. Dog kan de ikke alene skabe et fleksibelt og inkluderende læringsrum. Der er brug for at vi eksperimenterer med læringsrummets indretning i elevernes nærmiljø, for når vi observerer elever i undervisningen, så forlader mange af dem deres nærmiljø og opholder sig på gangarealer og i større rum med en alternativ indretning. Elever trives åbenbart bedre på skolers gangarealer end i deres nærmiljø. Den største udfordring i det er, at lærere/pædagoger har svært ved at give den vigtige feedback og vejledning til eleverne, fordi de er spredt over et større areal.

21. Century Learning

Samfundet er allerede præget af disruption og der er meget som tyder på, at den udvikling vil fortsætte. Det betyder at mange produkter og services vil blive undergravet eller nedbrudt og at eksisterende branchers typiske forretningsmodeller vil blive udfordret. Skolebørn står stærkest, hvis dele af deres undervisning bygger på ”21. Century Learning”. Det 21. århundredes læring, som det hedder på dansk, tager udgangspunkt i samarbejde, problemløsning, konstruering af viden, kommunikation, selvevaluering og it. 21. Century Learning er et bud på, hvordan vi forbereder børn på det samfund de senere skal være centrale aktører i. Der er evidens for, at et varieret og inkluderende læringsrum understøtter 21. Century Learning.

Læringszoner

De fleste leverandører af skolemøbler ønsker at bygge læringsrummet op i zoner. Modellerne er mere eller mindre komplicerede. Vi har udviklet tre læringszoner – Stillezone, Gruppezone og Allezone. Vi beskæftiger os derfor kun med undervisningens form og overlader indholdet til skolerne . I stillezonen arbejder eleverne alene og er stille, i Gruppezonen arbejder eleverne sammen i grupper og i Allezonen arbejder hele elevgruppen sammen i en enhed. Det er væsentligt lettere for eleverne at forstå et læringsrum bygget op i zoner. Desuden giver det skolerne muligheder for, at eksperimentere med adfærdsdesign/ nudging, som handler om at få eleverne til at træffe de rigtige og gode beslutninger i dagligdagen.

Forskning i – og partnerskaber om læringsrum

Det er sparsomt med forskning i indretningen af læringsrum, og det betyder, at de skoler og leverandører af skolemøbler, som går forrest med udviklingen, ofte laver små eller store fejlskud. Meget tyder på at én aktør ikke skaber det bedste læringsrum. På den baggrund er partnerskaber, hvor leverandører, skoler, forskere og andre relevante partnere formulerer både opgaver og løsninger at foretrække. Vi er et nyt firma, som er interesseret i at deltage i partnerskaber om udviklingen af læringsrum. Vi starter de første 11 partnerskaber med grundskoler op i januar 2019 og laver nye partnerskabsaftaler i august 2019. Kontakt os hvis I vil høre mere om projekterne.

Lars Engeborg, 29398272, lars@envfl.com

Kontakt os helt uforpligtende for at høre mere om mulighederne for at teste forskellige læringsrum